Skoterträff
Författad av Ingemar Nyberg on February 18 2019 15:34:53
Välkomna 2019-02-24 på Skoterorientering/safari till Hummelholms Slåtterängar kl 12-14.00, koder som tillsammans bildar en uppmaning finns på fem olika tavlor efter lederna in mot målet i Hummelholm. Skriv ner era svar och lämna i lådan vid målet så deltar ni i utlottning av priser. /
Förtydligande angående Skoterorienteringen till Hummelholm,
Det finns bara två leder till Hummelholm. Ena leden ansluter till Djupsjöleden på södra sidan älven. Första skylten av fem vid avfart Hummelholm.
Leden norrifrån mot Hummelholm ansluter från Hörnsjö-Gräsmyr leden med första skylten av fem efter trevägskorsningen mot Hummelholm/ Välkomna