Välkomna till Hu8mmelholm
Författad av Ingemar Nyberg on February 18 2019 15:19:34
Välkomna 2019-02-24 på Skoterorientering/safari till Hummelholms Slåtterängar kl 12-14.00, koder som tillsammans bildar en uppmaning finns på fem olika tavlor efter lederna in mot målet i Hummelholm. Skriv ner era svar och lämna i lådan vid målet så deltar ni i utlottning av priser. / Välkomna.