Medlemsbrev 2014
Författad av Ingemar Nyberg on November 26 2013 20:00:54
Hej Alla Skoterägare.
Visst minns ni den fantastiskt fina "gamla Norrlandsvintern" som vi kunde njuta av i fjol vinter. Lederna var på de flesta håll bra underhållna tack vare ett suveränt jobb av alla frivilliga som på olika sätt hjälpte till med ledunderhållet. Nordmalings Skoterklubbs styrelse vill framföra ett jättestort tack till er alla.
Restaureringen av våra leder pågår alltjämt, och vi har nu nya stolpar och skyltar i princip klart i kustområdet tack vare en kämpainsats av Peter Classon och Daniel Eriksson mfl.
Under hösten så har arbetet med restaureringen fortsatt med uppsättning av nya stolpar längre in i Kommunen och arbetet fortskrider utifrån den ekonomiska situationen i klubben. Nordmalings Skoterklubb värnar självfallet om att vi alla ska få tillgång till ett välutbyggt ledsystem.
Tyvärr så är vi fortfarande bara runt 200 som årligen troget betalar ledavgift, vi har försökt med olika metoder för att öka intresset men kan konstatera att vi inte lyckas nå ut med budskapet. Medlemmar som deltar i underhållet av våra leder har möjlighet att få en viss kostnadsersättning. Ni som känner att ni vill hjälpa till, hör av er.
Den utlovade lokala Kartan kommer inte att tryckas, styrelsen bedömer att den satsning som nu görs på ledskyltningen kombinerat med den årligen reviderade Ledkartan över Länet tillfredsställer behovet. Många aktiva skoteråkare kör idag efter Gps, vilket gör att kostnaden för lokalkartan känns olönsam.
Ledavgiften är mycket blygsam, för 250 kronor/ säsong får du bättre leder, många aktiviteter, och även rabatt på reservdelar hos flera skoterhandlare mot uppvisande av ledbevis.. OBS! NSK har bytt till BG Betala till BG 690-4569. PS! Glöm ej att ange personnummer och E-postadress. E-postadressen underlättar våra kontakter och sparar pengar i portokostnader.
OBS! Om du betalar ledavgiften före 2014-01-31, så deltar du i utlottning av fina priser vid vårt årsmöte.
Du som troget betalat ledavgiften årligen, hjälp oss genom att informera "nya" skoterägare om vikten av att vi får in avgiften, så att vi har möjlighet att fortsätta underhålla och utveckla lederna.
Följ oss på http://nordmalingsskoterklubb.nu eller Nordmalingsskoterklubb på Facebook.

Ökad nyheter
Intressanta utflyktsmål vintersäsongen 2014
Är du intresserad av Skotersafari, kontakta Mats Olofsson Långvattnet. OBS! Kolla alltid aktuellt program, vi finns på Facebook : Nordmalingsskoterklubb eller hemsidan http://nordmalingsskoterklubb.nu

20140201 kl 11.00 Paltkoma Torrböle
20140208 kl 13.00 Årsmöte Ålidberget.
20140222 kl 14.00 Skoterträff Hörnsjö
20140308 kl 11.00-15.00 Skotercafé Orrböle.
20140309 kl 11.00-15.00 Skotercafé Orrböle.
20140315 kl 11.00-15.00 Skotercafé Torrböle.
Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du har några frågor eller idéer om hur vi gemensamt kan utveckla klubben. Du hittar våra kontaktuppgifter på hemsidan
Varmt välkommen som medlem i Nordmalings Skoterklubb, Styrelsen